Залишити запит
>
>
p>
>
>
p>(063) 117-17-95 p>(097) 424-84-54 p> 
>
>
>
>
p>
>
>
ГоЀонасто іика
 • Пра нс
 • av class=/butblogsk href="blogske>Для атк і
 • av class=/but.coumennsk href="vidgukyske>Відука
 • av class=/butkContket" href="kContkeiske>о тата
 • >
 • >
  >
  p>
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  > >
 • >
 • > /ulv> > > > > > > > > >
  "htts:/stroi-rukami.ru emn>a" href="htts:/sa moelnii.ru" title="htts:/sa moelnii.ru">"htts:/sa moelnii.rua" href="htts:/-pr-nedvijimposi.ru" title="htts:/-pr-nedvijimposi.ru">"htts:/-pr-nedvijimposi.ru/span>/span>/span>/span>/span>a" href="htts:/granld-costruectionru" title="htts:/granld-costruectionru">"htts:/granld-costruectionru/span>/span>/span>a" href="htts:/-i estemensmoneynru" title="htts:/-i estemensmoneynru">"htts:/-i estemensmoneynruulv <
 • "htts:/ehol-housenrua" href="htts:/buiol-dwelnlig.ru" title="htts:/buiol-dwelnlig.ru">"htts:/buiol-dwelnlig.rui>i><
 • "htts:/granldbuioler.rui>"htts:/m[endng-housenru
 • <
  > <
  > > <
  <
  > > <
  <
  Музик
  <
  > >
  imgt src="/imagesimglreston/-muziks.pn"r ale="/">
  pn style=_textalign: cmener;t">/trongn>/span style=fcon-sizp: 14pt;t"" Музик і дитин" для дітей1-3 ро і pn style=_textalign: cmener;t"  p> " Музик і дитин"- це кмплесн, занятт, ща клчє вс ухлав, музичні и, в льні тац, просухоувЁнні ізмаітнї музикв, зукнсліувЁнні та а  наумои, музични, інсрументи, та Ёат чому іном. Ім ров заціі тас і – нохіднийддільнсі для ал і. p>У ала н льки іѸмЖтѽс нсрй, а і рознЖтѽс музичний сух і иняттѰ музикв, в чуттѰ и тм, кодинціі ух і а. p>Вашя дітки уут тацватиі п і ѽувати аѵ наізмаітни, зични, та н зични, інсрументи. p>Ім ров заціі таро та нд роиширеннм то чи, влен (стре т і); дозолє нм розкрЃватиѵнтеле, о рауватиро Ѽу мозк. НероѸмнсѷик. p>Виі Вая ал п зєтЎ нов осоиро ти а музичн- ацвальнм рп ѼѺро. p>Сеноний роз о (за моз’зо аізмитесу рмиі, ват іаЀм) p>Музичний роз о ствп є озиѷинийпл в назЁальнй роз о: фору тѽс мацйнаср, днкнклтѽс сеннѲ, аалстєчуйни а краси Ѱттні ж . Т льки розЃвач мацї,ѵнт рс, ааки дитинв, аожнадоучиѺи ї а музичнї к лсу рв, заксѷи ї ннои. p>Кожн, занятт, Ѹкальн и, ща кжеиѵ пр ѰѰі прЇнс в йЖсо ствпреннѰ музичнїср. Нав ка Вивже уи нс – аожна нохідна ушити то Ѽу ма д і кю нонм лхо. p>  Музик аожстти клчики, як йідкрЃва нв коЀишѸй св дитив. p>  pn>/span class=Aapple styl-/spat">/span style=fcon-sizp: 14pt;t">/trongn«Музичн кран» (3-5 ро і)>howk touse viagra ѷкрЃнятт, музЌки сѵн ират . С пр тиоалѽом форувенн ѷкі ч и оЀ у,роз кю нкч сх п , музЌк. Навчти ѽ на дитячи, музични, інсрументи. Знмити елементинии музичнии оняттѸ. pn>/span style=fcon-sizp: 12pt;t"  pn style=_textalign: "lef;t">/trongn"Заняття музикою зпл ать н:> pn style=_textalign: "lef;t"  uln style=_textalign: "lef;t" >
 • роз о музични,зі нстей( музичниаѷух, оуттѰ и тм})
 • >
 • кодинці ѷуху Ѹ оЀ у)
 • >
 • роз о Ѐок)
 • >
 • роз о ѷкрЃнятт Ѹ зЁаеннѰснон и днв у)
 • >
 • роз о увеипм'ят)
 • >
 • роз о кодинціт а крЃ)
 • >
 • нмстви нноаи музичнї а а нст)
 • >
 • нмстви музикою нроі всв )
 • >
 • нмстви нрон к лсу рнѷпдин.
 • > pn style=_textalign: "lef;t"  pn>b>Музик - це нпр мі, прекрасн і дстпн форна п к веннѰ арвѷ иі дитен. Пр осѺе на ншя занятт, Ёі цм Ђрекнєтнс, аизк дЖ Вм рд!    pn  p> > pn style=_textalign: cmener;t">/trongn>Для зпиу:> pn style=_textalign: cmener;t">a" href="kContkeis">/trongn"ЗЁтелЁфнут н:те. +38 063-117-17-95, +38 097-424-84-54) pn style=_textalign: cmener;t">a" href="kContkeis">/trongn"здітат за адрЖсю:, . Львіву.К лѷпр іск, 99 Б pn style=_textalign: cmener;t">/trongnч, прст, заоі фору нж. pn style=_textalign: cmener;t"  pn>b>  pn 
  >
  > > > <
  <
  > > > >
 • >
  > >
  > >
  ГоЀонасто іика
 • Пра нс
 • av class=/butblogsk href="blogske>Для атк і
 • av class=/but.coumennsk href="vidgukyske>Відука
 • av class=/butkContket" href="kContkeiske>о тата
 • >
 • >
  <
  <
  p>© 2015 >Д «ЖаЁнкЏ араліств» <
  p>м. Львійу. К лѷпр іск 99Б >
  © 2015 Developrerby Le/fot>
  > >-sentfooftev---> >
  > >
  > >